BP/25/2015

Postępowanie zakończone

„Usługa cateringowa dla Kancelarii Ogólnej na potrzeby szkolenia pracowników Politechniki Opolskiej z zakresu Systemu Informacji o Nauce POL-on i PBN dla 45 osób”

termin minął w dniu 18-09-2015 r.

Usługa niepriorytetowa na podstawie art. 5a ustawy Pzp

55520000-1

16-09-2015 r. przez: Agnieszka Zyzik