ZP/B/102/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na budowę dźwiękowego systemu ostrzegawczego w Domu Studenta Pryzma Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/102/2015)

termin minął w dniu 22-10-2015 r.

Przetarg nieograniczony

45.31.21.0

07-10-2015 r. przez: Renata Piórkowska