ZP/U/108/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na emisję spotu reklamowego w telewizji regionalnej na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (nr sprawy ZP/U/108/2015)

termin minął w dniu 23-10-2015 r.

Przetarg nieograniczony

92221000

15-10-2015 r. przez: Renata Piórkowska