ZP/D/103/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską (nr sprawy ZP/D/103/2015).

termin minął w dniu 23-11-2015 r.

Przetarg nieograniczony

30237200

17-10-2015 r. przez: Renata Piórkowska