ZP/U/122/2015

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na obsługę wyjazdów zagranicznych i krajowych dla osób delegowanych przez Politechnikę Opolską w zakresie sprzedaży biletów lotniczych (nr sprawy ZP/U/122/2015)

termin minął w dniu 15-12-2015 r.

Przetarg nieograniczony

63512000-1

07-12-2015 r. przez: Renata Piórkowska