ZP/U/126/2015

Postępowanie zakończone

Wykonanie cyfrowej dokumentacji infrastruktury sieci wraz z wprowadzeniem danych do środowiska symulacyjnego oraz usługi informatyczne na potrzeby badań realizowanych w ramach Projektu Badań Stosowanych finansowanych przez NCBiR w Warszawie

termin minął w dniu 25-01-2016 r.

Przetarg nieograniczony

48000000-8

17-12-2015 r. przez: Ewa Skarżyńska