ZP/U/3/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja i zastosowanie OZE, przebudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu". (nr sprawy ZP/U/3/2016)

termin minął w dniu 22-01-2016 r.

Przetarg nieograniczony

71220000-6

14-01-2016 r. przez: Justyna Bienias