KK/03/I/2016

Postępowanie zakończone

Świadczenie usług pocztowych dla Politechniki Opolskiej (nr sprawy KK/03/I/2016)

termin minął w dniu 27-01-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

64110000–0

21-01-2016 r. przez: Renata Piórkowska