SPiK/18/2016

Postępowanie unieważnione

Kampania promocyjna w Internecie na potrzeby Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 07-03-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

79342200-5

24-02-2016 r. przez: Anna Danielak