ZP/U/5/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na usługę organizacji programowego obozu letniego w roku akademickim 2015/2016 dla studentów Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/U/5/2016)

termin minął w dniu 10-03-2016 r.

Przetarg nieograniczony

55270000-3

29-02-2016 r. przez: Justyna Bienias