SPiK/18/2016a

Postępowanie zakończone

Kampania promocyjna w Internecie na potrzeby Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 15-03-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

79342200-5

09-03-2016 r. przez: Anna Danielak