8/WM/2016

Postępowanie zakończone

Usługa sporządzenia dokumentacji/analiz niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. : „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015

termin minął w dniu 23-03-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

71241000-9

18-03-2016 r. przez: Renata Piórkowska