KCI/11/2016

Postępowanie zakończone

„Usługa sprawdzania drożności i okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i spalinowych w obiektach Politechniki Opolskiej”.

termin minął w dniu 30-03-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

90915000-4

22-03-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik