ZP/D/6/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę skanerów dla Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 28-04-2016 r.

Przetarg nieograniczony

38520000-6

22-03-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska