ZP/B/8/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń I piętra budynku nr 4 przy ul. Prószkowskiej 76 na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/8/2016)

termin minął w dniu 12-04-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45450000-6

24-03-2016 r. przez: Justyna Bienias