14/WM/2016

Postępowanie zakończone

Usługa przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pt. : „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (konkurs nr POIS.1.3.1/1/2015) (nr sprawy 14/WM/2016)

termin minął w dniu 06-04-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

71313440-1

30-03-2016 r. przez: Renata Piórkowska