ZP/U/8/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na kompleksową organizację wyjazdu pracowników Biblioteki Politechniki Opolskiej do zamku i biblioteki PAN w Kórniku

termin minął w dniu 08-04-2016 r.

Przetarg nieograniczony

63511000-4

31-03-2016 r. przez: Anna Danielak