110/WE/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Instytutu Elektroenergetyki i Technologii Odnawialnych Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 27-04-2016 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

48460000-0

21-04-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska