KGT69/04/2016

Postępowanie zakończone

Usługi konserwacyjne urządzeń dźwigowych na potrzeby Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 09-05-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

50000000-5

29-04-2016 r. przez: Anna Danielak