ZP/U/11/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy publicznej sieci telefonicznej wraz z dostawą sprzętu telekomunikacyjnego (nr sprawy ZP/U/11/2016)

termin minął w dniu 16-05-2016 r.

Przetarg nieograniczony

64200000-8

29-04-2016 r. przez: Justyna Bienias