145/WE/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa specjalistycznego urządzenia wielofunkcyjnego tj. drukarki 3D – frezarki CNC wraz z akcesoriami dla Instytutu Elektroenergetyki i Technologii Odnawialnych Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 16-05-2016 r.

Dostawy i usługi służące do celów badawczych

CPV:302321

10-05-2016 r. przez: Anna Danielak