21/KTCiAP/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa analizatora pyłu zawieszonego DusTrak DRX 8533 na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 18-05-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

12-05-2016 r. przez: Anna Danielak