3/COS/2016

Postępowanie zakończone

"Dostawa druków dla Centrum Obsługi Studenta Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 25-05-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

22000000-0

17-05-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska