ZP/B/17/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Domu Studenta „SOKRATES” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu(nr sprawy ZP/B/17/2016)

termin minął w dniu 08-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-0

24-05-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska