ZP/B/19/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/19/2016)

termin minął w dniu 16-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45421132-8

01-06-2016 r. przez: Justyna Bienias