ZP/B/20/2016

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/20/2016)

termin minął w dniu 27-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45453000-7

10-06-2016 r. przez: Justyna Bienias