ZP/B/22/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń w budynku dydaktycznym LIPSK przy ul. Sosnkowskiego 31 w Opolu, nr sprawy ZP/B/22/2016

termin minął w dniu 30-06-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45300000

15-06-2016 r. przez: Renata Piórkowska