KGT/104/06/2016

Postępowanie zakończone

„Dostawa materiałów elektrycznych dla jednostek Politechniki Opolskiej”

termin minął w dniu 23-06-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

31600000-2

16-06-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik