ZP/B/20/2016-A

Postępowanie unieważnione

Przetarg niegraniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/20/2016-A)

termin minął w dniu 12-07-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45453000-7

27-06-2016 r. przez: Justyna Bienias