ZP/B/16/2016-B

Postępowanie unieważnione

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w Hotelu Asystenta w Opolu (nr sprawy ZP/B/16/2016-B)

termin minął w dniu 15-07-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45.45.00.0

30-06-2016 r. przez: Anna Danielak