41/RR00IT00/2016

Postępowanie zakończone

"Świadczenie usług telekomunikacyjnych przy pomocy sieci komórkowej dla Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 13-07-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

64212000-5

01-07-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska