ZP/B/25/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej(nr sprawy ZP/B/25/2016)

termin minął w dniu 01-08-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-0

15-07-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska