ZP/B/26/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/B/26/2016)

termin minął w dniu 03-08-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-0

18-07-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska