ZP/B/23/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony „Termomodernizacja i zastosowanie OZE w budynku dydaktycznym Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu” (nr sprawy ZP/B/23/2016)

termin minął w dniu 25-08-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45.45.00.0

27-07-2016 r. przez: Renata Piórkowska