ZP/D/27/20156

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/27/2016)

termin minął w dniu 01-09-2016 r.

Przetarg nieograniczony

30213300-8

27-07-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska