ZP/U/28/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury, zlokalizowanego przy ulicy Katowickiej 48 w Opolu". (nr sprawy ZP/U/28/2016)

termin minął w dniu 10-08-2016 r.

Przetarg nieograniczony

71220000-6

27-07-2016 r. przez: Renata Piórkowska