KGT/143/08/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa materiałów budowlanych dla jednostek Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 10-08-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

44111000-1

02-08-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik