ZP/B/29/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na roboty remontowe w budynkach Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 3 i 5 w Opolu

termin minął w dniu 20-09-2016 r.

Przetarg nieograniczony

45000000-7

30-08-2016 r. przez: Renata Piórkowska