61/KMiPKM/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa młota udarnościowego, wahadłowego typu Charpy na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej

termin minął w dniu 22-09-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

16-09-2016 r. przez: Anna Danielak