67/KMiPKM/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa zestawu mikroskopów metalograficznych na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej(nr sprawy 67/KMiPKM/2016)

termin minął w dniu 11-10-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38510000-3

03-10-2016 r. przez: Anna Danielak