129/WBiA/2016

Postępowanie zakończone

Dostawa mierników przemieszczeń liniowych i transformatorowych przetworników drogi na potrzeby Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 11-10-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

38500000-0

04-10-2016 r. przez: Renata Piórkowska