ZP/D/35/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Politechniki Opolskiej (nr sprawy ZP/D/35/2016)

termin minął w dniu 24-10-2016 r.

Przetarg nieograniczony

22462000-6

12-10-2016 r. przez: Anna Danielak