222-2016-A

Postępowanie zakończone

"Dostawa aparatu do ciągłego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, EKG i rytmu oddechowego dla Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej"

termin minął w dniu 20-10-2016 r.

art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

33120000-7

13-10-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska