ZS/7/2016

Postępowanie zakończone

„Zakup usługi cateringowej na potrzeby Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej z okazji 50 - lecia wydziału”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

27-10-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik