ZP/D/34/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę licencji oprogramowania wraz ze szkoleniem w siedzibie Zamawiającego dla 5 osób z zarządzania oprogramowaniem antywirusowym i antyspyware dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej.

termin minął w dniu 15-11-2016 r.

Przetarg nieograniczony

80511000-9

04-11-2016 r. przez: Justyna Bienias