ZS/8/2016

Postępowanie zakończone

„Zakup usługi cateringowej na potrzeby konferencji naukowej dla Wydziału Ekonomii i Zarządzania dla 60 osób.”

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

07-11-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik