ZS/6/2016

Postępowanie zakończone

„Zakup usługi przewozowej dotyczącej odbioru i dostarczania poczty wewnętrznej do obiektów Politechniki Opolskiej”.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

64113000-1

08-11-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik