ZP/D/38/2016

Postępowanie zakończone

Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i sprzętu biurowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską.

termin minął w dniu 01-12-2016 r.

Przetarg nieograniczony

39292400-9

22-11-2016 r. przez: Justyna Bienias