80/RR00IT00/2016

Postępowanie zakończone

„Usługa całodobowego dostępu do zasobów MSK oraz poprzez sieć MSK i sieć PIONIER dostępu do sieci Internet dla Politechniki Opolskiej”

Z wolnej ręki

72400000-4

01-12-2016 r. przez: Ewa Skarżyńska