ZS/11/2016

Postępowanie zakończone

Zakup usługi cateringowej na świąteczne spotkanie pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania dla 70 osób.

Zamówienia społeczne na podstawie art. 138o ustawy Pzp

55521200-0

02-12-2016 r. przez: Agnieszka Zyzik